Laura Finne-Elonen, lääkäri ja kulttuurin monitoimija on eduskuntavaaliehdokkaana Helsingissä.

Hän on Helsingin kaupunginvaltuuston 1. varajäsen ja Kaupunkiympäristölautakunnan Rakennukset ja yleiset alueet -jaoston jäsen. Aiemmin hän on toiminut kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana Sipoossa.

”Olen koulutukseltani yleislääketieteen erikoislääkäri ja olen toiminut pitkään Sipoossa terveyskeskuslääkärinä ja lastenneuvola- ja koululääkärinä.

Työssäni olen nähnyt ne ongelmat ja vaikeudet, joiden kanssa ihmiset kamppailevat. Terveyspalveluita tulee kehittää niin, että kaikki saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa hoidon. Lääkäreitä tulee saada lisää, jotta vastaanotolle pääsee kohtuuajassa. Sosiaalitoimi ja ikääntyneille suunnatut palvelut tulee säilyttää kaupunkien ja kuntien tehtävinä. On tärkeätä, että perustason terveydenhuolto ja sosiaalitoimi ovat tiiviissä yhteistyössä niin, että ne voidaan mitoittaa ihmisten tarpeiden mukaisesti. Valinnanvapauden lisääminen on kannatettavaa esimerkiksi palveluseteleitä käyttämällä, mutta mielestäni sen ei tule koskea neuvolatoimintaa, mielenterveyspalveluita eikä päihdehuoltoa. Näissä hoidon jatkuvuus ja pitkäaikainen asiakassuhde ovat keskeinen onnistumisen edellytys.

Suomen tulee entistä enemmän panostaa monipuoliseen koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Lasten ja nuorten tulee saada hyvät tiedot ja valmiudet menestykseen ja hyvään elämään.

Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet tulee toteuttaa niiden vaikuttavuuden mukaan. Luonnon monimuotoisuutta on vaalittava kaikin keinoin.

Pyrin Eduskuntaan, koska uskon, että osaamiseni kautta voin vaikuttaa myönteiseen kehitykseen monella alalla. Minulla on pitkäaikainen käytännön näkemys kuntatason sosiaali - ja terveydenhuollosta ja siitä, millaista niiden yhteistoiminta on parhaimmillaan.

Minulla on ollut monia johtavia luottamustehtäviä kotimaassa ja kansainvälisissä järjestöissä. Olen ollut puheenjohtaja Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirissä, Naisjärjestöjen keskusliitossa, NYTKIS - Naisjärjestöt Yhteistyössä -puheenjohtajana, International Council of Women – järjestön Euroopan foorumissa ja toiminut Euroopan Naisten Lobbyn hallituksessa. Nämä tehtävät politiikassa ja kansalaisjärjestöissä ovat antaneet runsaasti kokemusta yhteistyöstä ja paljon tietoa ja valmiuksia yhteisten asioiden hoitoon. Olen myös yhteistyökykyinen ja tosi työteliäs”.

 

Tutustu Lääkäriliiton Eduskuntavaalitavoitteisiin 

 

 

 

L:FE