Laura Finne-Elonen, erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu ja kulttuurin monitoimija on kunnallisvaaliehdokkaana Helsingissä.

Finne-Elosella on ollut monia luottamus- ja johtotehtäviä kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja kulttuuriyhdistyksissä. Hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja rakennuslautakunnan jäsen. Laura Finne-Elonen on toiminut terveyskeskuslääkärinä ja lastenneuvola- ja koululääkärinä.

”Työssäni olen nähnyt ne ongelmat ja vaikeudet, joiden kanssa ihmiset nykyään kamppailevat. Terveyspalveluita tulee kehittää niin että kaikki saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa hoidon. Sosiaalitoimi ja ikääntyneille suunnatut palvelut tulee säilyttää kaupungin tehtävinä. Valinnanvapauden lisääminen on kannatettavaa, mutta mielestäni sen ei tule koskea neuvolatoimintaa, mielenterveyspalveluita eikä päihdehuoltoa. Näissä hoidon jatkuvuus ja pitkäaikainen asiakassuhde ovat keskeinen onnistumisen edellytys.”

”Kaupungin tulee panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Haluan myös vaikuttaa siihen että Helsingistä tulee turvallisempi kaupunki. Ympäristöä tulee vaalia. Lähipalveluita ja uusia asuinalueita tulee kehittää asukkaita kuunnellen. Helsingin ongelmat voidaan ratkaista vain yhteisymmärryksessä kaikkien puolueiden kesken ja yhteistyössä naapurikuntien kanssa”.

”Minulla on ollut monia johtavia luottamustehtäviä kotimaassa ja kansainvälisissä järjestöissä. Olen ollut puheenjohtaja Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirissä, Naisjärjestöjen keskusliitossa, NYTKIS - Naisjärjestöt Yhteistyössä -puheenjohtajana, International Council of Women - järjestössä sekä Euroopan Naisten Lobbyn hallituksessa. Olen toiminut kunnanvaltuutettuna Sipoossa ja kolme kautta Helsingin kaupungin politiikassa. Nämä tehtävät ovat antaneet runsaasti kokemusta yhteistyöstä ja paljon tietoa ja valmiuksia yhteisten asioiden hoitoon.” 

 

 

 

L:FE