CV Laura Finne-Elonen

 

 

Finne-Elonen, Laura Maria
Hälsocentralläkare, specialist i allmän medicin
Född 30.10.1943 i Helsingfors, bosatt i Tölö

Utbildning

Student 1962 , Med.lic. HU 1972
Specialist i allmän medicin 1979 HU
Mount Holyoke College, USA 1963-1964
Nationell Försvarskurs no 143
Språkkunskaper: svenska, finska, tyska, engelska, franska, ryska

Arbetserfarenhet/Huvudsyssla

Hälsocentralläkare i Sibbo 1973-2015
Privatmottagning 2014-2015

Tidigare

Tf hälsocentralläkare i Vanda 1972-1973
Borgå Reumabyrå 1983-1984

Förtroendeuppdrag

Politiska förtroendeuppdrag

Helsingfors stadsfullmäktige, ledamot 2016-  suppleant 2005-2016
Ledamot i Affärstjänstnämnden i Hfors 2005- 2008 
Ledamot i nämnden för den psykiatriska sjukvården inom HNS 2005- 2008
Suppleant i stadsplaneringsnämnden 2009-2012 
Ledamot i byggnadsnämden 2013-2017 
Ledamot i Stadsmiljönämndens sektion för Byggnader och allmänna områden 2017-
Ledamot i Sibbo kommunfullmäktige 1989- 2000
Ordförande för kulturnämnden 1989-1992, suppleant i kommunstyrelsen i Sibbo 1989-1992 
Ordförande för bildningsnämnden i Sibbo 1993-2000
Ledamot av Svenska Finlands Folkting 1993-1996
Ledamot av samkommunfullmäktige för HUCS 1991-1996 
Ledamot i östra Nylands förbunds fullmäktige 1997-2000
Medlem i Svenska Folkpartiets kretsstyrelse i Nyland 1993-1994
Medlem i Svenska Kvinnoförbundets centralstyrelse 1992-1998, viceordförande 1993-1997
Medlem i Svenska Folkpartiets internationella utskott 1995-1997, 2004-2010

Statliga kommittéer

Ordförande för kvinnoorganisationskommissionen vid Social - och hälsovårdsministeriet 1995-1997
Medlem i Delegationen för rusmedels –och nykterhetsärenden vid Social och
Hälsovårdsministeriet 1995-2000
Medlem i Finlands officiella delegation till FN:s IV världskonferens i Peking 1995
Medlem i delegationen för EU:s regeringskonferens 1995-1997
Viceordf. i kommittén för Z.Topelius jubileumsår vid Utbildningsministeriet 1997-1999
Medlem i den av Försvarsrådet tillsatta Delegationen för försvarsundervisning 1997-1999
Medlem i Delegationen för frivilligt försvarsarbete vid Försvarsministeriet 2006-2011

Vetenskapliga samfund

Medlem i Finska Läkaresällskapets styrelse 1995-1998

Riksomfattande organisationer

NYTKIS (Naisjärjestöt Yhteistyössä- Kvinnoorganisationer i Samarbete) ordförande 1995,
Kvinnoorganisationernas Centralförbund (Naisjärjestöjen Keskusliitto, NKL) ordförande 1997-2000, viceordförande 1996, 2000-2002

Mannerheims Barnskyddförbund :
Ordförande för Sibbo avdelningen 1988-1993
Ordförande för Nylands Distrikt 1993-2000
Ordförande i styrelsen för Mannerheimförbundets Barnläkarstation 1997-1998
Medlem i Mannerheims Barnskyddsförbunds Förbundsstyrelse 1998-2003, och
Förbundsfullmäktige 2004-2006

Internationella organisationer

European Women’s Lobby i Bryssel, styrelsemedlem 1995-1996 och 2002-2008
International Council of Women (ICW) styrelsemedlem 2000-2003, viceordf. 2004- 2009, sekreterate 2009-2012 . www.icw-cif.com
Chef för ICWs internationell konferens i Kiev 2006 och i Jakarta 2008
International Council of Women, Europa avdelningen (ECICW) viceordf.1999 -2000, ordförande 2001-2007, styrelsemedlem 2007-2008

Ordförande för juryn för Barnens internationella Little Prince-kulturtävling i Chisinau, (Moldavien) 2005

Kulturföreningar

Musik i Sibbo r.f. ordförande 1994-2007, hedersordförande 2007
Topeliussällskapets grundande medlem, styrelsemedlem 1998-, vice ordförande 2000-
För Sibbo r.f. ordförande 2001-2006, hedersordförande 2006
De Litterära Sällskapen i Finland rf viceordförande 2004-2006
Övriga
Ledamot i representantskapet för Elanto 2000-2003 och i förvaltningsrådet 2002-2003
Ledamot i representantskapet för HOK- Elanto 2004-2008, 2012-
Ledamot I förvaltningsrådet för HOK - Elanto 2004- 2009

Litterär och konstnärlig produktion

Initiativtagare till och koordinator för :
* Kulturveckorna för barn och Ungdom i Sibbo 1988-1997
* Sibbo -dagarna 1991 och 1992
* A. I. Virtanen – jubileumsår i Sibbo 1995
* Topeliusveckan och -seminarier i Sibbo 1991 -2007
* Kammarmusikfestivalen på Simsalö i Sibbo Skärgård 1991-2005
*Topeliussällskapets skriftserie 2005-

Ordnar

Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden 2000
Militärförtjänstmedalj 2009

Förtjänsttecken

Mannerheims Barnskyddsförbunds gyllene förtjänsttecken 2000
SFP:s gyllene förtjänsttecken 2004

Pris och belöningar

Arbetande medlem vid Svenska Folkskolans Vänner – kallad 1995
Sibbo kommuns kulturpris 2000
Svenska Kulturfondens arbetsstipendium 2000
Mannerheims Barnskyddsförbunds medalj ”Työ lasten hyväksi” 2003
Franska Conseil Européen Femmes Entreprises et Commerce-förbunds-hederspris 2006
Svenska Folkpartiets Alma Skog -medalj i brons 2007

Särintressen

Medborgarorganisationsverksamhet, internationellt samarbete, språk och kultur, stadsmiljön, arkitektur, husbolagens verksamhet, repartioner, rörremonter mm

Familj

Gift med MKD, Docent Erkki Elonen
Barn: Jouni 1970, Erkko 1971, Merja 1974, Lauri 1982
Barnbarn: Axel 2004, Felix 2006, Joonatan 2009, Nanna 2014, Nea 2017

 

 

 

 

L:FE