661


Laura Finne-Elonen


Laura Finne-Elonen, specialist i allmän medicin, fullmäktigeledamot, medborgarorganisations- och kulturaktivist, ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors.

”Som hälsocentralläkare, barndrådgivinings- och skolläkare har jag på nära håll sett de aktuella problemen inom social-och hälsovården samt utbildningen som människor drabbas av och kämpar med. Jag vill arbeta flitigt för att råda bot på samhälleliga missförhållanden och befrämja människornas välbefinnande.”

“Jag vill att Helsingfors blir en tryggare stad. Hälsovården bör utvecklas så att alla inom en rimlig tid får den vård de behöver. Jag anser att socialvården och åldringsvården bör stanna i stadens regi. Jag ställer mig positivt till att valfriheten inom vården ökar men anser att den inte borde omfatta rådgivningsverksamheten och inte heller mentalvården och misssbrukarvården. Inom dessa verksamhetsområden är kontinuiteten viktig och goda resultat baserar sig på ett långvarigt vårdförhållande mellan personalen och klienten.”

“Staden bör satsa på utbildning, forskning och kultur. Miljön bör bevaras och närservicen utvecklas. All planering bör ske i samråd med invånarna. Helsingfors problem kan lösas endast genom ett gott samarbete mellan alla politiska partier och tillsammans med grannkommunerna.”

“Jag har innehaft många förtroendeuppdrag och ledande poster i både internationella och inhemska medborgarorganissationer: i Mannerheims Barnskyddsförbund, Kvinnnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS –Kvinnoorganisationer i Samarbete, International Council of Women, ICW, dess Europaforum ECICW samt i och Europeiska Kvinnolobbyn, EWL. Jag har varit fullmäktigeledamot I Sibbo och tre perioder med i Helsingforspolitiken. Genom dessa uppdrag har jag fått gedigen erfarenhet av samarbete och kunskaper i skötseln av gemensamma ärenden och vill gärna fortsätta arbetet som fullmäktigeledamot I Helsingfors.”

 

  

 

 

 

L:FE