Presentation

Som hälsocentralläkare, barndrådgivinings- och skolläkare ser jag på nära håll de aktuella problemen inom social-och hälsovården samt utbildningen.

Jag ser också de svårigheter och problem som människor drabbas av i dag. I och med att jag innehaft många förtroendeuppdrag och ledande poster både på det lokala och internationella planet och på EU-nivå ( Mannerheims Barnskyddförbund, Kvinnnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS –Kvinnoorganisationer i Samarbete, International Council of Women och dess Europaforum, Europeiska Kvinnolobby) och genom mångårig verksamhet som förtroendevald både i Sibbo kommun och nu i Hfors -politiken, har jag fått erfarenhet och gedigna kunskaper i skötseln av gemensamma ärenden. Jag vill arbeta flitigt för att råda bot på samhälleliga missförhållanden och befrämja människornas välbefinnande.


Laura Finne-Elonen

Född 1943
Gift, fyra vuxna barn
Med. lic, specialist i allmän medicin

Sekreterare för International Council of Women 2009-2012
Stiftande medlem och viceordförande för Topeliussällskapet

Tilläggsinformation:

Laura Finne-Elonen
0400-818 701
laura.finne (at) fimnet.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L:FE