Mielipide HS 15. tammikuuta 1997

Ministeriö syrjäytti naiset Emu-työryhmästä

Valtiovarainministeriö asetti hiljattain kuusi työryhmää Emu-asioita valmistelemaan. Suurta huomiota on herättänyt se, että nämä työryhmät etupäässä koostuvat miehistä. Lainsäädäntöä pohtivaan työryhmään on kutsuttu yhdeksäntoista miestä eikä yhtään naista. Pankkiasioita valmistelevassa työryhmässä on jäseninä yhdeksän miestä ja vain yksi nainen. Tiedotuksesta vastaa samankaltainen "Lumikki-ryhmä". Yhteiskunnan demokratisoitumisastetta voi mitata sillä, miten hyvin sen eri ryhmät pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Kun poliittinen järjestelmä on tasapainossa voivat sekä miehet että naiset tasavertaisesti hyödyntää lahjakkuuttaan, kokemustaan ja kiinnostustaan yhteisten asioiden hoidossa. Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen ohjelman (13. 4. 1995) mukaan hallitus toimii toisiaan vahvistavien kehittämislinjojen mukaisesti niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo vahvistuu. Hallitus sitoutui YK:n neljännessä maailmankonferenssissa Pekingissä mm edistämään naisten osallistumista julkishallinnon valmisteluun ja päätöksentekoon. Parhaillaan valmistellaankin hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa. Tasa-arvolakiin lisätty määräys sukupuolikiintiöistä on ollut voimassa jo kohta kaksi vuotta. Valtiovarainministeriö jätti kylmästi huomioimatta nämä linjaukset työryhmiä asettaessaan. Anteeksiantamatonta on se, ettei ministeriö myöskään piitannut tasa-arvolain määräyksistä vaan asettautui lain yläpuolelle.

Brysselissä kannetaan huolta siitä että jäsenmaiden kansalaiset kokevat unionin etäiseksi. Tämä johtuu tehokkaan tiedotuksen mutta myös suorien yhteyskanavien puutteesta. Kansalaisten ilmaisema kritiikki on paikallaan. EU:sta saatava tieto on hyvin hajanaista ja etenkin naiset ja naisjärjestöt on lähes kokonaan pidetty syrjässä EU:hun liittyvien asioiden valmistelusta ja julkisesta keskustelusta. Niitä ei useinkaan ole kutsuttu seminaareihin eikä tiedotustilaisuuksiin. EU-tiedon koordinaatio puuttuu ja tämän takia ei Eu-yhteyksiä pystytä hyödyntämään. Naisjärjestöt ovatkin esittäneet että ne saisivat varoja erityisen koordinaattorin palkkaamiseksi EU-projekteja ja informaatiota varten.

" Lapset eivät kuulu meille" vastattiin valtiovarainministeriöstä kun YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteutumista seuraava työryhmä pyrki selvittämään miten lasten ja nuorten tarpeet oli eri hallinnonaloilla otettu huomioon Suomessa. Eivätkö myöskään naisia koskevat asiat, naisten näkemysten ja mielipiteiden esille tuominen tai heille tärkeän informaation jakaminen kuulu valtiovarainministeriön toimialaan?

Laura Finne-Elonen

Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja

Sipoo

Flyer
15.5.2021

Linjasaneerauksen päätösjuhlat
Töölöläinen 31.3.2019

Laura-Finne Elonen hoitaa perheitä jo neljännessä sukupolvessa
Helsingin Sanomat 5.11.2013. Vain tilaajille.

Laura Finne-Elonen toiselle kaudelle International Council of Womenin varapuheenjohtajana ja tunnustuspalkinto
Lehdistötiedote 5.10.2006

Putinin luona teellä

Equality in the EU - Present and Future
AEGEE Seminar “Gender Issues in Europe”, Helsinki 25 March, 2004

Laura Finne-Eloselle tukikirjeitä ulkomaisilta vaikuttajilta
Lehdistötiedote 12.6.2004

Venäläisetkin naiset tukevat Lauraa
Venäjän naisten kattojärjestön, 2 miljoonan jäsenen Women's Union of Russian, puheenjohtajan ja kansainvälisten asioiden sihteerin kirje 24.5.2004.

Minun Topeliukseni
Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti Pirta 1/1998

Ministeriö syrjäytti naiset Emu-työryhmästä
Mielipidesivut Helsingin sanomat 15. tammikuuta 1997

Naisten osuus maanpuolustustyössä
Maanpuolustus-lehti : Juhlanumero- Suomi 80 vuotta

Nuoret ja eläkeläiset tärkeä voimavara
Mielipide-sivu Kaleva 4.1.1996:

Työntekijöille samat mahdollisuudet
Hs mielipidesivu 19.8.1995

Avohoitoon heitteille? (mies ja paperikassi)
HS Mielipidesivu 10.9.1994

Kenelle lapset kuuluvat?
Iltasanomat 13.5.1994

Lapsi kaksikielisessä kulttuurissa
Lastenkulttuuri-julkaisu Tyyris Tyllerö 4/94

Huonontuvatko naisten ihmisoikeudet - Mistä Pekingissä on kyse?

Tiede varhaiskasvatuksessa syventää päivähoidon sisältöä
STAKES: Dialogi: Lapsi ja tiede

 

L:FE